Czym się kierować wybierając system sterowania oświetleniem ulicznym?

Oświetlenie uliczne to przede wszystkim bezpieczeństwo i odpowiedni wizerunek oświetlanych miejscowości. Istotnym składnikiem  oświetlenia ulicznego są urządzenia sterujące, to one w dużej mierze decydują o bezpieczeństwie i kosztach eksploatacji.

Podstawowym zadaniem sterowania jest załączenie oświetlenia wieczorem – gdy światło naturalne jest zbyt słabe i wyłączenie rano  – w momencie gdy światła jest już wystarczająco dużo. Dodatkowym zadaniem sterowania może być redukowanie mocy oświetlenia w czasie gdy  warunki na to zezwalają.

System sterowania może dostarczać również szeregu innych informacji np. informacje o bieżącym stanie oświetlenia, czy komunikaty o awariach.

 

Normy związane z oświetleniem drogowym definiują dość dokładnie sytuację w jakich można ograniczyć intensywność oświetlenia drogowego, a jeszcze dokładniej określają poziomy natężenia oświetlenia, a właściwie luminancji przypisane do określonych kategorii dróg. Brakuje natomiast wytycznych co do poziomów przy jakich należałoby załączyć wieczorem i wyłączyć rano oświetlenie zewnętrzne.W tej sprawie osoby zarządzające oświetleniem zdane są na własne  doświadczenie. Ustalając parametry sterowania należy pamiętać, że do wielu  wypadków szczególnie w okresie jesienno- zimowym dochodzi o zmroku, niestety często są to wypadki z udziałem pieszych.

 

Wybierając system sterowania oświetleniem należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak:  rozległość instalacji oświetleniowej, ilość szafek oświetleniowych, moc zainstalowaną oraz roczne zużycie energii.Następnie należy określić podstawowe funkcje jakie powinien realizować system sterowania.

 

Właściwie dobrany system sterowania powinien przynieść korzyści w dwóch podstawowych obszarach, pierwszy z nich to ograniczenie kosztów energii zużywanej przez oświetlenia, drugi natomiast to ułatwienia związane z zarzadzaniem i konserwacją. Oszacowanie oszczędności w poborze energii jest względnie proste. Korzyści w obszarze zarzadzania i konserwacji są trudne do przewidzenia.Istotnym etapem procesu podejmowania decyzji jest oszacowania kosztów zakupu i późniejszej eksploatacji systemu sterowania. Należy tu wziąć pod uwagę ewentualne koszty licencji, łączności i przede wszystkim przyszłe  koszty serwisowania za szczególnym uwzględnieniem okresu pogwarancyjnego. Rachunek kosztów dobrze jest przeprowadzić dla całego przewidywanego okresu eksploatacji. Koszty zakupu są kosztami jednorazowymi i można je pokryć z ewentualnego dofinansowania natomiast pozostałe koszty, mniej widoczne w momencie zakupu zostaną na cały czas użytkowania. Dobrze mieć tego świadomość w momencie podejmowania decyzji zakupowych. 

Przewidywane koszty eksploatacji należy porównać ze spodziewanymi efektami pracy systemu.

Taki tryb rozumowania należy powtórzyć dla każdego rozpatrywanego systemu sterowania.

 

Sprowadzenie oferowanych rozwiązań do wspólnego mianownika umożliwi racjonalne ich porównanie i pozwoli wybrać rozwiązanie optymalne. 

Obserwuj nas na:

Zobacz również