Szafy oświetlenia ulicznego

Warunkiem prawidłowej pracy nowoczesnego systemu oświetlenia ulicznego jest szafa sterująca. Najkorzystniej jest na etapie projektowania oświetlenia uwzględnić – szafę oświetlenia ulicznego LED, która w jednej obudowie łączy kompleksowe rozwiązanie.Zapewnia profesjonalną ochronę i sterowanie nowoczesnych opraw ulicznych LED oraz odpowiednią kompensację mocy biernej pojemnościowej. Właściwie dobrany kompensator LED o parametrach odpowiadających potrzebom danej lokalizacji gwarantuje obniżenie rachunków za energię elektryczną.

Nasza oferta

Szafa oświetlenia ulicznego LED

Szafa oświetlenia ulicznego LED – szafa LED rozwiązanie, które pozwala na pełne wykorzystanie zalet jakie za sobą niesie technologia LED przy jednoczesnym zminimalizowaniu niedogodności jakie są z tą technologią związane. Racjonalnym rozwiązaniem jest uwzględnienie na etapie planowania inwestycji, szaf dostosowanych do technologii LED – w przeciwnym wypadku będą konieczne dostawki, a to jest zawsze rozwiązanie droższe i bardziej kłopotliwe.

Systemowa szafa oświetlenia ulicznego SSOU

SSOU jest standardową szafą oświetlenia ulicznego. W jednej obudowie integruje część pomiarową, rozdzielczą, układ centralnej redukcji mocy oraz układ sterowania i zdalnego nadzoru.