Systemowa szafa oświetlenia ulicznego SSOU

SSOU jest standardową szafą oświetlenia ulicznego. W jednej obudowie integruje część pomiarową, rozdzielczą, układ centralnej redukcji mocy oraz układ sterowania i zdalnego nadzoru.

W obudowie szafy mieszczą się trzy sekcje: sekcja pomiarowa, sekcja rozdzielcza oraz sekcja reduktora mocy.

Sekcja pomiarowa ma zawsze oddzielne drzwi i zamknięcie. W sekcji pomiarowej znajdują się zabezpieczenia przedlicznikowe i aparatura pomiarowa, którą instaluje się w zależności od potrzeb i wymogów zakładu energetycznego.

Sekcja rozdzielcza zawiera typowe elementy obwodów sterowania: styczniki, zabezpieczenia linii zasilających poszczególne obwody oświetleniowe i listwy zaciskowe. W tej sekcji umieszczono też układ sterowania i zdalnego nadzoru CPAnet.

Sekcja reduktora mocy zawiera reduktor mocy o parametrach odpowiadających potrzebom konkretnej lokalizacji.

Szafy wykonuje się według wymagań zamawiającego. Na etapie kompletowania zamówienia ustala się z zamawiającym szczegóły techniczne. Powstaje ostateczny projekt, który po zatwierdzeniu jest realizowany. Standardowo szafy są montowane w obudowach aluminiowych, malowanych proszkowo, choć możliwe jest także zastosowanie innych obudów. Oferujemy wersje szaf jednofazowe lub trójfazowe, na zakres mocy od 3,5 kVA do 120 kVA. Zastosowanie nowoczesnego systemu sterowania opartego na sterowniku CPAnet i reduktorze mocy pozwoliło stworzyć rozwiązanie w pełni odpowiadające europejskim standardom. Dzięki zdalnej wymianie oprogramowania jest ono również elastyczne, gdyż daje się dostosowywać do zmieniających się z czasem potrzeb klienta.

Planując modernizację oświetlenia ulicznego na oprawach LED trzeba wziąć pod uwagę szafę LED, która będzie spełniać wymagania technologii LED, takie jak: potrzeba kompensacji mocy biernej pojemnościowej, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, układy soft startu i filtry harmonicznych.

Specyfikacja produktu

  • zakres dostępnych mocy:
    – wersje jednofazowe: 3,5 kVA do 20 kVA
    – wersje trójfazowe: 7,5 kVA do 120 kVA
  • wymiary i waga zależą od wersji

Produkty, które mogą Cię zainteresować

Poprzednie
Następne