Finansowanie rozwiązań oświetleniowych

Inwestycje w oświetlenie drogowe są znacznym obciążeniem dla budżetów JST. Niekiedy przekraczają one możliwości budżetowe, co skutecznie powstrzymuje przed podejmowaniem działań inwestycyjnych. Nie bez znaczenia jest także aspekt obecnej sytuacji epidemiologiczno-gospodarczej, który dodatkowo może przyczyniać się do wyhamowania inwestycji publicznych, ze względu na brak środków własnych.

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów nasza firma Rabbit we współpracy z Pekao Leasing daje możliwość finansowania oferowanych urządzeń i systemów w formie leasingu operacyjnego, finansowego lub pożyczki leasingowej.

Dla kogo leasing urządzeń i systemów Rabbit ?

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego
  • Podmioty prawa publicznego
  • Spółki cywilne
  • Spółki osobowe i kapitałowe
  • Przedsiębiorcy indywidualni – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Jakie są zalety finansowania inwestycji w formie leasingu ?

  • Zachowanie pełnej płynności finansowej
  • Sprzedaż na raty
  • Długi okres finansowania
  • Szybka i łatwa do uzyskania forma finansowania
  • Optymalizacja finansowa i podatkowa

W przypadku zamówień publicznych coraz częściej i coraz więcej zapytań przetargowych w sektorze publicznym pojawia się ze wskazaniem na formę finansowania inwestycji jaką jest leasing operacyjny

W przypadku zainteresowania powyższym rozwiązaniem zapraszamy do kontaktu

tel.: +48 71 328 50 65