Poprawa jakości energii w systemach oświetleniowych

Problemy związane z jakością energii są jedną z głównych przyczyn coraz wyższych rachunków za energię elektryczną oraz powodem awarii spowodowanych przerwami w zasilaniu. Zła jakość energii powoduje nieprawidłowe działanie oraz przedwczesne zużycie urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Za wzrost zakłóceń w sieci energetycznej odpowiada coraz większa liczba zasilanych urządzeń. Postęp technologiczny związany jest przede wszystkim z informatyzacją i elektronizacją. Komputery, sprzęt AGD, ostatnio nawet oświetlenie – wszystkie te urządzenia posiadają zasilacze elektroniczne. Zasilacze, zwłaszcza impulsowe, z natury swojego działania pobierają dużo energii biernej pojemnościowej, średnio od 20% do 40% w stosunku do energii czynnej oraz generują zakłócenia w pobieranym prądzie, nawet do THD równego 60%. Szczególnie w oświetleniu coraz powszechniejsze użycie opraw LED tworzy nowe wyzwania dla sieci zasilających, urządzeń sterujących i aparatów będących zabezpieczeniem szaf i rozdzielnic sterujących oświetleniem. Zniekształcenia harmoniczne prądu, migotanie napięcia zasilania wskutek udarowych prądów w stanach nieustalonych, niski współczynnik mocy, niezrównoważone obciążenie mają negatywny wpływ na czas życia i niezawodność zasilanych urządzeń oraz generują straty w systemach zasilania.

Podstawowa norma PN-EN 50160stanowi podstawę obowiązujących uregulowań prawnych precyzujących parametry, jakie powinny być spełnione przez energię elektryczną dostarczoną do odbiorców. Do tego dochodzą jeszcze rozporządzenia przyłączeniowe (25.09.2000 roku), taryfowe (14.12.2000 roku) Ministra Gospodarki oraz ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne. Dokładając jeszcze normę PN-IEC 60038 – wszystkie te akty prawne tworzą nam zbiór dokumentów regulujące  zagadnienia związane z jakością energii elektrycznej w Polsce.

Poprawa efektywności energetycznej odbiorców energii

Na rynku polskim oraz europejskim nie produkuje się Aktywnych Filtrów Harmonicznych małej mocy poniżej 20A. Produkt stanowi innowację w skali kraju i przeznaczony jest do kompensacji mocy biernej oraz redukcji harmonicznych prądu w celu poprawienia efektywności energetycznej odbiorców energii, zmniejszeniu strat przesyłowych energii oraz zmniejszenia emisji CO2. Poprawianie efektywności energetycznej w obszarze oświetlenia ulicznego oraz biurowego kończąc na pojedynczym konsumencie zastępując lampy sodowe, rtęciowe o dużym poborze mocy na źródła LED wiąże się  z pogorszeniem parametrów sieci energetycznej. Widząc z jednej strony postęp w obszarze oświetlenia firma Rabbit dostrzegła również zagrożenia jakie niesie za sobą masowe stosowanie źródeł LED powszechnie stosowanych na masową skalę. Operatorzy energetyczni naliczają dodatkowe opłaty dlaodbiorcówzwiązane z wytwarzaniem mocy biernej indukcyjnej i zarazem pojemnościowej. W przypadku wielu odbiorców związane z tym koszty mogą okazać się dotkliwe dla budżetu wielu podmiotów samorządowych nie wspominając o małych firmach. Obecnie takie rozwiązania są dostępne w przypadku filtrów dużych mocy spotykane coraz częściej u dużych odbiorców, ponieważ takie rozwiązania są bardzo drogie na które mogą pozwolić sobie tylko duże firmy dysponujące kapitałem na stosowanie takich rozwiązań.

Rozwiązanie doskonale wpisuje się w lukę na rynku polskim, a produkt AFH Małej Mocy, pozwoli na zmniejszenie strat przesyłowych i opłat z tytułu poboru energii biernej. Produkt dostępny jest dla szerokiej rzeszy niewielkich odbiorców energii elektrycznej.

 

Rozwiązaniu zainteresowani będą przede wszystkim konsumenci energii elektrycznej już od poziomu pojedynczych kilowatów, jak administracja publiczna, służba zdrowia (obiekty szpitalne i przychodnie), szkoły, zarządcy nieruchomości (biura pod najem), urzędy gminne, publiczne instalacje oświetleniowe w miastach i gminach i wszystkie inne obiekty użytkujące urządzenia elektroniczne (oświetlenie LED, komputery, itp.).

Urządzenie jest proste w montażu dzięki modułowej i lekkiej konstrukcji obudowy. Oprogramowanie zapewnia pełną automatykę pracy i zdalny nadzór. Filtr stanowi innowację technologiczną jak wcześniej zostało to podkreślone nie tylko na skalę krajową, ale i także europejską.

Rys. 1. Rysunek blokowy wyjaśniający zasadę działania AFH.

Równoległy Aktywny Filtr Harmonicznych Małej Mocy pozwala na filtrację wyższych harmonicznych prądów do 50-ej harmonicznej i bezstopniową kompensację mocy biernej (indukcyjna oraz pojemnościowa) w sieciach trójfazowych. Filtr może pracować w trzech trybach pracy:

  • kompensacja mocy biernej (poprawa cos φ)
  • preferencja poprawy cosφ w stosunku do redukcji harmonicznych
  • redukcja harmonicznych

Technologia procesorów sygnałowych DSP

Aktywny Filtr Harmoniczny Małej mocy występuje obecnie w dwóch wersjach 10A i 20A. W przypadku pracy grupowej dla większych mocy na obiektach możemy podłączyć równolegle do 4 urządzeń co pozwala maksymalnie skompensować 56 kVAr. Zniekształcony prąd obciążenia analizowany jest przez DSP (cyfrowy procesor sygnałowy). Na podstawie analizy w czasie rzeczywistym generowany jest prąd odkształceń (niebieski) w przeciwnej fazie w stosunku do prądu obciążenia. Sumując prąd obciążenia i prąd odkształceń uzyskujemy prąd zasilania wolny od zniekształceń.

Rys. 2. Praca filtra w układzie 3-fazowym: Prąd obciążenia i harmoniczne – zdjęcia z lewej strony. Prąd zasilania i po filtracji – zdjęcia z prawej strony

Aktywny Filtr Harmonicznych jest rozwiązaniem atrakcyjnym ekonomicznie dla mocy biernej rzędu od 1 kVAr na fazę. Filtr zapewnia dynamiczną kompensację mocy biernej oraz filtrację harmonicznych.

 

Ze względu na dużą szybkość działania i bardzo krótki czas reakcji, filtr znajdzie zastosowanie także w przypadku szybko-zmiennych obciążeń, takich jak: urządzenia spawalnicze oraz silniki elektryczne wind i podnośników. Wszystkie parametry i tryby pracy mogą być łatwo konfigurowalne z dowolnego komputera PC dzięki komunikacji ModBus RTU (RS485), ModBus TCP/IP (Ethernet). Urządzenie posiada zabezpieczenia przed wzrostem temperatury i przed przeciążeniem. Na panelu czołowym znajduje się wyłącznik awaryjny odcinający całkowicie filtr od sieci zasilającej. W filtrze osiągnięto efektywność energetyczną 97,5%. Stało się to dzięki zastosowaniu 3-pozimowej topologii modułu IGBT.

Takie rozwiązanie pozwala dodatkowo na:

  • zmniejszenie emitowanego szumu
  • wydłużenie czasu życia kondensatorów dzięki zmniejszeniu udarów prądowych
  • zmniejszenie radiatora, a przez to wagi i wymiarów urządzenia
Rys. 3. Uproszczony schemat filtra oraz sposób podłączenia do sieci.

Zastosowanie Aktywnego Filtra Harmonicznych

AFH pozwala wyeliminować problemy związane z jakością energii generowane przez zniekształcenia harmonicznych, które powodują nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych, awarie styczników i zabezpieczeń, wzrost prądu w przewodzie neutralnym do wartości 1,7 prądu fazowego, straty mocy w trafostacjach i liniach przesyłowych.Natomiast zbyt niski współczynnik mocy PF (duża moc bierna) niesie za sobą wysokie rachunki za energię elektryczną oraz problemy i awarie w stacjach rozdzielczych. Jak widać powyższe problemy jakie występują w życiu codziennym związane z jakością energii mogą zostać wyeliminowane.

Powyższe rozwiązanie gwarantuje pełną kompensację mocy biernej, a tym samym zerowe opłaty za moc bierną. Wydłużenie czasu życia i zmniejszenie awaryjności zasilanych urządzeń, oszczędność energii i co najważniejsze to szybki zwrot inwestycji.

Obserwuj nas na:

Zobacz również