Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online !

STEROWANIE OŚWIETLENIEM ULICZNYM. NOWE PODEJŚCIE DO PROBLEMU ZAŁĄCZANIA I WYŁĄCZANIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO.

Generator tabel i kalkulator oszczędności RABBIT.

Szkolenie odbędzie się w dniu 15 lutego 2022 r. , od  godziny  11:00 do 12:00

Spotkanie poprowadzą  dla Państwa Radosław Petluszewski oraz Stanisław Demkiewicz

TEMATYKA:

  • Sterowanie oświetleniem ulicznym.
  • Tabela załączeń i wyłączeń oświetlenia dla całego roku, jako bardzo ważny element systemu sterowania.
  • Bezpłatne narzędzie generatortabel.pl  –  tworzenie tabeli załączenia i wyłączenia oświetlenia  na podstawie własnych doświadczeń.
  • Własna tabela astronomiczna, a oszczędności w oświetleniu ulicznym. Kalkulator oszczędności Rabbit.

Aby zarejestrować się na wydarzenie należy skopiować i  wkleić  do przeglądarki poniższy link:

https://rabbitsterowanieoswietleniem.clickmeeting.com/sterowanie-oswietleniem-ulicznym-nowe-podejscie-do-problemu-zalaczania-i-wylaczania-oswietlenia-/register

Serdecznie zapraszamy !

Obserwuj nas na: