Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad stworzeniem nowatorskiego systemu rozprowadzania informacji użytecznej przy pomocy światła

Przedmiotem projektu jest rozwinięcie działalności B+R firmy Rabbit sp. z o.o. poprzez opracowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego zarządzanie oświetleniem w jednym pomieszczeniu, opartego o technologię LiFi.

Zostanie stworzony nowatorski system rozprowadzania informacji użytecznej, przy pomocy światła z zakresu fal widzialnych tj.4×1014 ÷ 7,9×1014.

Zostanie stworzony nowatorski system rozprowadzania informacji użytecznej, przy pomocy światła z zakresu fal widzialnych tj.4×1014 ÷ 7,9×1014. Informacja propagowana będzie za pomocą lamp LED, odpowiednio skonstruowanych i wyposażonych w specjalizowane układy nadawczo – odbiorcze, które to jednocześnie dostarczać będą dla odbiorcy poza strumieniem danych niosących informację również oświetlenie płaszczyzny roboczej.

Projekt zakłada konstrukcję nowatorskich lamp LED, komunikujących się pomiędzy sobą przy pomocy użytecznego światła widzialnego, tworzących rozległą sieć teleinformatyczną, zapewniając jednocześnie możliwość wpięcia do tak powstałego systemu, szeregu czujników zewnętrznych, które do komunikacji z systemami zewnętrznymi wykorzystywać będą bieżący kanał informacyjny to jest światło widzialne odpowiednio modulowane lub alternatywne kanały dostępne tj. fale radiowe lub podczerwień.

Do zapewnienia przesyłania informacji użytecznej pomiędzy lampami LED oraz dodatkowymi czujnikami, niezbędne jest opracowanie odpowiednich układów nadawczo odbiorczych, które to będą stanowiły główną platformę sterującą pracą lampy LED. Aby możliwy był odbiór takiej informacji, lampy wyposażone będą jednocześnie w detektory fali zmodulowanej, aby informację z postaci świetlnej z zakresu fal widzialnych, przekształcić w formę elektryczną, zrozumiałą dla urządzeń elektronicznych.

Proces komunikacji będzie mógł odbywać się w zakresie widoczności lamp pomiędzy sobą i/lub poprzez światło odbite, jeśli warunki techniczne pozwolą na takie rozwiązanie, co będzie również tematem rozważania i badań w projekcie.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 964 182,41 zł.
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych, związanych z realizacją projektu, wynosi 1 683 347,01 zł.
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej  757 506,15 zł, co stanowi 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych.