Opracowanie Aktywnego Filtra Harmonicznych

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji Aktywnego Filtra Harmonicznych Małej Mocy (AFH). Obecnie w Polsce, a także w Europie nie produkuje się i nie sprzedaje AFH Małej Mocy (do 20A) działającego jednocześnie jako kompensator mocy biernej i filtr harmonicznych.

AFH Małej Mocy miał dwie podstawowe funkcje: zmniejszenie zawartość harmonicznych prądu i/oraz redukcji mocy biernej do wartości pożądanych przez dystrybutora energii.

Projektu dotyczy opracowania innowacyjnego filtra harmonicznych prądu redukującego moc bierną dla zmniejszenia strat energii elektrycznej i emisji CO2

Produkt przyczyni się do  wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na krajowym i międzynarodowym rynku.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji Aktywnego Filtra Harmonicznych Małej Mocy (AFH). Obecnie w Polsce,  a także w Europie nie produkuje się i nie sprzedaje AFH Małej Mocy (do 20A) działającego jednocześnie jako kompensator mocy biernej i filtr harmonicznych.

AFH Małej Mocy miał dwie podstawowe funkcje: zmniejszenie zawartość harmonicznych prądu i/oraz redukcji mocy biernej do wartości pożądanych przez dystrybutora energii. Redukcja (kompensacja) mocy biernej jest znana od dawna i szeroko stosowana. Polega na takim sterowaniu tg φ =Q/P, aby jego wartość była bliska zeru i była dodatnia, w granicach 0 – 0,4. Taka wartość zmniejsza ryzyko przepięć w sieci i awarii w rozdzielniach i trafostacjach i nie jest obarczona dodatkowymi opłatami.

Moc bierna i harmoniczne prądu w instalacjach biurowych, oświetleniowych pojawia się z powodu szerokiego użycia urządzeń elektronicznych, komputerów i oświetlenia LED.

Harmoniczne prądu mogą powodować awarie lub nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych i powodują dodatkowe zużycie energii u odbiorcy oraz straty przesyłowe u dystrybutora energii. Suma oddziaływania wielu odbiorców powoduje znaczne straty przesyłowe – działa tutaj efekt skali.

Aktywne Filtry Harmonicznych spotykane u odbiorców przemysłowych posiadają obie wspomniane funkcje, jednak są one (urządzenia) bardzo drogie i opłacalne tylko dla dużych odbiorców. Produkt AFH Małej Mocy wypełni lukę na rynku, pozwoli na zmniejszenie strat przesyłowych i opłat z tytułu poboru energii biernej będąc dostępny dla szerokiej rzeszy niewielkich odbiorców energii elektrycznej. Docelowym klientem wnioskodawcy będą konsumenci energii elektrycznej już od poziomu pojedynczych kilowatów, tj, administracja publiczna, służba zdrowia (obiekty szpitalne i przychodnie), szkoły, zarządcy nieruchomości (biura pod najem), urzędy gminne, publiczne instalacje oświetleniowe w miastach i gminach i wszystkie inne obiekty użytkujące urządzenia elektroniczne (oświetlenie LED, komputery, itp.)

Aktywny Filtr Harmonicznych będzie wykorzystany do kompensacji mocy biernej oraz redukcji harmonicznych prądu w celu poprawienia efektywności energetycznej odbiorców energii, zmniejszenia strat przesyłowych energii i emisji CO2.

Dzięki przeprowadzonym badaniom, zastosowaniu najnowszych algorytmów i technologii DSP możliwe jest spełnienie ekonomicznej opłacalności dla małych odbiorców energii elektrycznej, tj. zwrotu z inwestycji w ciągu max.  3 lat.

Wykonawcą usługi będzie Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach.