Oszczędzanie energii. Przykład użycia systemu sterowania ulicznego.

Jak oszczędzać energię w oświetleniu ulicznym?

Oszczędność energii to temat bardzo często poruszany przez liczne miasta, gminy i wsie. W dobie wzrastających cen za energię, pandemii każdy grosz się liczy, z tego względu samorządy szukają oszczędności. Ze stosowanych praktyk często pojawia się wyłączenia nocne oświetlenia ulicznego w niektórych dzielnicach miasta, obiektach sportowych, placach zabaw lub też obniżanie mocy świecenia latarni. Jakie rozwiązanie może być najskuteczniejsze? Warto sprawdzić na rzeczywistych przykładach.

Przykład użycia systemu sterowania ulicznego - od 20 kwietnia do 20 maja.

Do rozważania uwzględniono zużycie energii elektrycznej przeciętnej gminy.

Rozważany okres obejmuje działanie oświetlenia ulicznego przy nastawach standardowych i czasie pracy 259 h. Pod pojęciem nastaw standardowych rozumiemy takie, których roczny czas świecenia wynosi 4030 h.

Po dokonaniu obliczeń wynikło, że gmina ma do zapłacenia 18 130 zł za energię elektryczną. Jest to niestety spora suma. Jak więc wprowadzić oszczędności na oświetleniu?

Wariant 1

Programujemy przerwę nocną

Wprowadzenie przerwy nocnej możliwe jest praktycznie w każdym systemie sterowania oświetleniem ulicznym. Najwygodniej jest to jednak wykonywać w szafkach wyposażonych w zdalne systemy sterowania midiBLUE oraz CPAnet.

Przerwa nocna w pracy oświetlenia ulicznego w godzinach 22:00 – 5:00, okres świecenia w omawianym okresie  wyniesie 49 h, a więc opłata za energię wyniesie jedynie 3430 zł.

Oszczędność w oświetleniu ulicznym wynosi, więc 14700 zł  / 1 miesiąc.

Wariant 2

Programujemy redukcję mocy

Zamiast przerwy nocnej można na przykład wprowadzić redukcję nocy opraw LED w godzinach 22.00 – 5.00 do poziomu 20% mocy nominalnej.

Przedstawione powyższe rozwiązanie jest możliwe w gminach, które przeprowadziły modernizację o świetlenia ulicznego w oparciu o układy redukcji mocy APC-LED oraz sterowniki CPAnet, midiBLUE i microBLUE GPS lub microBLUE.

Wydatki na energię wyniosą w tym przypadku 6 370 zł, a oszczędności miesięczne spadną do poziomu 11 760 zł, ale za to skutki takiego rozwiązania dla mieszkańców będą znacznie mniej  dotkliwe niż w przypadku wariantu I,  ponieważ latarnie wciąż będą oświetlać ulice.

Oszczędzanie energii nie tylko w dużych miastach

Jak można zauważyć na przykładach dużych miast przedstawiane rozwiązania są możliwe, a oszczędności znaczne. Z tego względu warto rozważyć programowanie redukcji mocy w mniejszych jednostkach terytorialnych.

Aktualna sytuacja pokazuje, że dzięki zastosowaniu prostego systemu sterowania oświetleniem możemy na bieżąco reagować, a przy tym redukować sprawnie koszty energii elektrycznej.

Obserwuj nas na:

Zobacz również