Referencje

Opinie o naszej firmie oraz miejsca w których zastosowano nasze produkty

Urząd Miejski Stargard

Gmina Miasto Stargard zaświadcza, że istniejące na terenie miasta obwody oświetlenia ulicznego zostały wyposażone w zegary astronomiczne typu midiBLUE firmy Rabbit Spókłka z o.o. z Wrocławia i funkcjonują właściwie.

Urząd Gminy Czerwonak

Gmina Czerwonak poświadcza, iż stosuje na swoim terenie zegary astronomiczne midiBLUE produkwane przez firmę Rabbit Sp. z o.o. Urządzenia te zapewniają właściwe sterowanie i zarządzanie czasem pracy oświetlenia ulicznego.

Urząd Miejski Żary

MicroBLUE GPS to CYFROWY PROGRAMATOR ASTRONOMICZNY, który posiada duże możliwości w zakresie programowania jak i sterowania obwodami instalacji oświetlenia ulicznego. W związku z powyższym rekomendujemy Astronomiczny Programator Cyfrowy MicroBlue GPS jako użyteczne narzędzie pracy.

Miasto Rybnik

Niniejszym poświadczam, że w latach 2017-2021 w Rybniku zabudowanych zostało 37szt. nowoczesnych szaf oświetleniowych z kompensatorami mocy biernej pojemnościowej LED. Przedmiotowe urządzenia zostały wyprodukowane przez Rabbit Sp. z o.o.

PHU MADO

Firma PHU MADO pragnie wyrazić zadowolenie z działania zainstalowanego Aktywnego Filtra Harmonicznych produkcji firmy Rabbit Sp. z o.o. o mocy 14 kVAr.

Miasto Jasło

Miasto Jasło zaświadcza, że firma Rabbit Sp. z o.o. wyprodukowała, dostarczyła i utrzymuje na rzecz i na terenie Miasta Jasła sterowniki CPAnet od 2015 roku do chwili obecnej i liczba sterowników wynosi 128 szt.

ZUE S.A.

Spółka ZUE S.A. potwierdza, że firma Rabbit Sp. z o.o. sukcesywnie dostarczała sterowniki oświetlenia ulicznego midiBLUE w ilości 379 szt.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie zaświadcza, że firma Rabbit Sp. z o.o. utrzymuje na rzecz i na terenie Gminy Miasta Tarnowa system zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem ulucznym CPAnet od 2013 roku do chwili obecnej liczba sterowników wynosi 84 szt.

Miasto Jasło

Miasto Jasło zaświadcza, że firma Rabbit Sp. z o.o. utrzymuje na rzecz i na terenie Miasta Jasło sterowniki CPAnet, od 2015 roku do chwili obecnej liczba sterowników wynosi 123 szt.