Miejsce praktyk: Wrocław

Studentów Politechniki zapraszamy na praktyki studenckie. Mile widziani studenci z kierunków: elektronika, elektrotechnika, automatyka i robotyka, mechatronika lub pokrewne.

Program praktyk

 • szkolenie BHP i ppoż.
 • zasady posługiwania się dokumentacją techniczną
 • zapoznanie się z systemami sterowania oświetleniem
 • kompensacja mocy biernej i redukcja mocy czynnej
 • zapoznanie się z aktywnym filtrem harmonicznych
 • zapoznanie się z budową i działaniem szaf LED
 • zapoznanie się z budową i działaniem Systemowych Szaf Oświetlenia Ulicznego
 • udział w pracach projektowych i wykonawczych

Dołączając do naszego zespołu możesz liczyć na:

 • możliwość szybkiego zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności
 • możliwość współpracy z ekspertami i nawiązania wartościowych relacji zawodowych
 • możliwość otrzymania oferty pracy stałej

Zainteresowane osoby  prosimy o przesłanie cv na adres mailowy: rekrutacja@rabbit.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Rabbit Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 141-155 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Rabbit Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 141-155. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.