Filmy instruktażowe na kanale YouTube

Zapraszamy na nasz konał YouTube. https://www.youtube.com/@rabbitsp.zo.o.5050

Utworzyliśmy specjalnie dla Was trzy Playlisty.

I. Oszczędności w sterowaniu oświetleniem ulicznym

II. Filmy instruktażowe – midiBLUE system sterowania oświetleniem ulicznym. 13 krótkich filmów instruktażowych:

Odcinek 1 – Podłączenie sterownika midiBLUE oraz opis płyty czołowej urządzenia.
Odcinek 2 – Logowanie do systemu midiBLUE oraz konfiguracja panelu
Odcinek 3 – Edycja danych sterownika oraz nawiązanie połączenie ze sterownikiem midiBLUE
Odcinek 4 – Status sterownika midiBLUE oraz programowanie wyjść
Odcinek 5 – Program załączeń sterowników midiBLUE oraz wprowadzanie wyjątków
Odcinek 6 – Alarmy oraz pozycja GPS & Czas
Odcinek 7 – Programowanie opraw z reduktorem APC-LED oraz Ustawienia & Backup
Odcinek 8 – Tworzenie, edycja i konfigurowanie grup sterowników
Odcinek 9 – Grupy sterowników oraz grupy SMS
Odcinek 10 – Grupy sterowników oraz multipleksja sygnału
Odcinek 11 – Centralna fotokomórka, funkcjonalność urządzenia
Odcinek 12 – Sprawdzanie Alarmów
Odcinek 13 – Sterowanie oświetleniem, a oszczędności – przykład praktyczny

III. Filmy instruktażowe – produkty Rabbit: zegary astronomiczne, testery sprawności lampy, przełącznik serwisowy PSR, detektor zaniku napięcia

Obserwuj nas na: