Регистрация

@

Vosstanovit' parol'

@

Войти

Чтобы использовать дополнительные услуги, доступные на сайте Вход или зарегистрироваться.

FINANSOWANIE

Finansowanie rozwiązań oświetleniowych      rabbit stopka pekao v1_14.02.2021

  

Realizacja inwestycji oświetleniowej bez konieczności zaangażowania własnych środków finansowych.

Inwestycje w oświetlenie drogowe są znacznym obciążeniem dla budżetów JST. Niekiedy przekraczają one możliwości budżetowe, co skutecznie powstrzymuje przed podejmowaniem działań inwestycyjnych. Nie bez znaczenia jest także aspekt obecnej sytuacji epidemiologiczno-gospodarczej, który dodatkowo może przyczyniać się do wyhamowania inwestycji publicznych, ze względu na brak środków własnych.

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów nasza firma Rabbit we współpracy z Pekao Leasing daje możliwość finansowania oferowanych urządzeń i systemów w formie leasingu operacyjnego, finansowego lub pożyczki leasingowej.

                            

Dla kogo leasing urządzeń i systemów Rabbit ?

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Podmioty prawa publicznego

Spółki cywilne

Spółki osobowe i kapitałowe

Przedsiębiorcy indywidualni – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  

Jakie są zalety finansowania inwestycji w formie leasingu ?

Zachowanie pełnej płynności finansowej

Sprzedaż na raty

Długi okres finansowania

Szybka i łatwa do uzyskania forma finansowania

Optymalizacja finansowa i  podatkowa

W przypadku zamówień publicznych coraz częściej i coraz więcej zapytań przetargowych w sektorze publicznym pojawia się ze wskazaniem na formę finansowania inwestycji jaką jest leasing operacyjny

  

W przypadku zainteresowania  powyższym rozwiązaniem zapraszamy do kontaktu.

tel.: +48 71 328 50 65

Dział handlowy przedstawiciele regionalni