Регистрация

@

Vosstanovit' parol'

@

Войти

Чтобы использовать дополнительные услуги, доступные на сайте Вход или зарегистрироваться.

Oferta pracy KONSTRUKTOR

W związku z przeprowadzeniem przez firmę RABBIT Sp. z o.o. prac badawczo-rozwojowych nad stworzeniem nowatorskiego systemu rozprowadzenia informacji użytecznej przy pomocy światła, poszukujemy pracowników na stanowisko:

KONSTRUKTOR

Miejsce pracy: Wrocław

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (co najmniej mgr) w dziedzinie elektroniki, informatyki lub pokrewnych,
 • wymagane doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata;
 • podstawowa wiedza z zakresu metrologii,
 • wiedza pozwalająca na sprawne projektowanie układów analogowych i cyfrowych,
 • umiejętność projektowania systemów opartych na mikrokontrolerach,
 • podstawowe doświadczenie w tworzeniu oprogramowania dla mikrokontrolerów,
 • umiejętność pracy w zespole, wysokie zdolności komunikacyjne, elastyczność, zaangażowanie oraz determinacja do zdobywania nowych doświadczeń zawodowych,
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną,

Dodatkowymi atutami będą:

 • wiedza z zakresu analogowego i cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • doświadczenie w projektowaniu układów elektronicznych,
 • umiejętność testowania własnego oprogramowania,
 • doświadczenie w samodzielnej oraz zespołowej realizacji projektów,
 • zdolność rozwiązywania problemów technicznych.

 

Planowany ramowy zakres czynności:

Opis stanowiska: projektowanie układów elektronicznych łączących technikę cyfrową i analogową, programowanie mikrokontrolerów, projektowanie obwodów drukowanych, tworzenie algorytmów pomiarowych, dobór podzespołów elektronicznych, testowanie modułów i kompletnych systemów, sporządzanie dokumentacji technicznej.

Konstruktor będzie odpowiedzialny za projektowanie i budowę zarówno sprzętowej jak i softwarowej strony układów nadajnika i odbiornika, w tym modulatora LiFi. Będą to prace konstrukcyjne oraz wspomagające, mające na celu wsparcie i opracowanie docelowego rozwiązania układowego oraz oprogramowania (wewnętrznego) sterującego platformą sprzętową – nadawczo-odbiorcze sterujące urządzenia  mikrokontrolerowe i inne układy platformy sprzętowej umieszczanej w lampie. Opracowanie protokołów komunikacyjnych z naciskiem na poufność transmisji przesyłanych informacji, algorytmów detekcji sygnałów oraz detekcji błędów.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie (umowa o pracę na pełny etat),
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę,
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 • pakiet dodatkowych korzyści/benefitów/pakiet socjalny: w tym prywatną opiekę medyczną, Karty Multisport, świadczenie urlopowe, itd.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV,
 • list motywacyjny.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rabbit Sp. z o.o. ul. Krakowska 141-155 Wrocław, dla celów obecnej rekrutacji, prowadzonej na potrzeby Rabbit Sp. z o.o., realizowanej w ramach projektu pn.: Przeprowadzenie przez firmę Rabbit prac badawczo-rozwojowych nad stworzeniem nowatorskiego systemu rozprowadzenia informacji użytecznej przy pomocy światła dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.”

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne należy wysłać do dnia 31.08.2019r. w wersji elektronicznej na adres rekrutacja@rabbit.pl lub złożyć w formie papierowej (pocztą tradycyjną lub w siedzibie Firmy Rabbit sp. z o.o. ) w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia – KONSTRUKTOR”, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-16:00 (decyduje data wpływu oferty).

Inne informacje: Prosimy o podanie w CV adresu elektronicznego (e-mail) lub numeru telefonu, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji zostanie przekazana kandydatom, którzy spełnili wymagania formalne (w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia), drogą elektroniczną lub telefonicznie (w przypadku braku adresu e-mail). Prosimy o sprawdzanie podanej skrzynki elektronicznej.

Dokumenty aplikacyjne niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Po zakończonej rekrutacji odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Rabbit Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Rabbit sp. z o.o. (zał. 1)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PL-kolor