Регистрация

@

Vosstanovit' parol'

@

Войти

Чтобы использовать дополнительные услуги, доступные на сайте Вход или зарегистрироваться.

Publikacja protokołu z oceny i wyboru oferty z dnia 11 września 2017

Protokół z oceny i wyboru ofert złożonych na wykonanie usług w ramach projektu pt.

 „Opracowanie innowacyjnego Trójfazowego Aktywnego Filtra Harmonicznych” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Protokół z oceny