Zarejestruj się

@

Odzyskiwanie hasła

@

Zaloguj się

Aby korzystać z dodatkowych usług dostępnych na stronie zaloguj się lub załóż konto.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Realizujemy projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

I.  PROJEKT BADAWCZO – ROZWOJOWY DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU AKTYWNYCH FILTRÓW HARMONICZNYCH O MAŁEJ MOCY

Realizujemy projekt badawczo – rozwojowy dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju polegający na opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnych produktów Aktywnych Filtrów Harmonicznych o małej mocy.

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnych aktywnych filtrów harmonicznych małej mocy wraz ze zdalną diagnostyką ich pracy w celu poprawienia efektywności energetycznej odbiorców energii,  zmniejszeniu strat przesyłowych energii oraz zmniejszenia emisji CO2.

Filtr będzie produkowany o układach: jednofazowym 10A, trójfazowym 5A oraz trójfazowym 50A na fazę prądu kompensującego. Pozwoli to na kompensację mocy w instalacjach do ok. 10 kW na fazę. Jeśli moc kompensatora nie będzie wystarczająca, kompensatory będą mogły pracować równolegle, do 4 urządzeń włącznie. Ponadto przewiduje się współpracę opracowanych urządzeń z tradycyjnymi kompensatorami mocy biernej co dodatkowo pozwoli zwiększyć zakres kompensowanej mocy.

Zamierzeniem jest również opracowanie systemu zdalnej diagnostyki i monitoringu dla filtrów aktywnych. Diagnostyka w trybie online jest podstawą zapobiegawczego utrzymania filtrów. Działanie to przekłada się na zwiększenie dyspozycyjności Aktywnego Filtra Harmonicznych przez wczesne wykrywanie uszkodzeń oraz planowanie, jak również koordynację napraw.

Dzięki opracowaniu produktu firma Rabbit będzie pierwsza w Polsce i w UE, która zaoferuje Aktywne Filtry Harmonicznych Małej Mocy dla szerokiego grona odbiorców w przystępnej cenie. Urządzenie będzie proste w instalacji i użyciu, co pozwoli na łatwy montaż i późniejszą obsługę. Zakłada się możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat oraz tzw. czas życia do lat 10. Zachętą do instalacji będzie również zmniejszenie opłat wynikających z kar za ponad umowny pobór energii biernej.

Wdrożenie produktu przełoży się na wzrost konkurencyjności naszej firmy na krajowym i międzynarodowym rynku.

Kwota dofinansowanie projektu z NCBiR: 1 745 220,71 PLN

logo

II.  OPRACOWANIE AKTYWNEGO FILTRA HARMONICZNYCH MAŁEJ MOCY

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji Aktywnego Filtra Harmonicznych Małej Mocy (AFH). Obecnie w Polsce,  a także w Europie nie produkuje się i nie sprzedaje AFH Małej Mocy ( do 20A) działającego jednocześnie jako kompensator mocy biernej i filtr harmonicznych.

AFH Małej Mocy miał dwie podstawowe funkcje: zmniejszenie zawartość harmonicznych prądu i/oraz redukcji mocy biernej do wartości pożądanych przez dystrybutora energii. Redukcja (kompensacja) mocy biernej jest znana od dawna i szeroko stosowana. Polega na takim sterowaniu tg φ =Q/P, aby jego wartość była bliska zeru i była dodatnia, w granicach 0 – 0,4. Taka wartość zmniejsza ryzyko przepięć w sieci i awarii w rozdzielniach i trafostacjach i nie jest obarczona dodatkowymi opłatami.

WIĘCEJ

FE_UP_poziom_pl-1_rgb-pp

 III. PRZEPROWADZENIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH NAD STWORZENIEM NOWATORSKIEGO SYSTEMU ROZPROWADZENIA INFORMACJI UŻYTECZNEJ PRZY POMOCY ŚWIATŁA

Przedmiotem projektu jest rozwinięcie działalności B+R firmy Rabbit sp. z o.o. poprzez opracowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego zarządzanie oświetleniem w jednym pomieszczeniu, opartego o technologię LiFi.

Zostanie stworzony nowatorski system rozprowadzania informacji użytecznej, przy pomocy światła z zakresu fal widzialnych tj.4×1014 ÷ 7,9×1014. Informacja propagowana będzie za pomocą lamp LED, odpowiednio skonstruowanych i wyposażonych w specjalizowane układy nadawczo – odbiorcze, które to jednocześnie dostarczać będą dla odbiorcy poza strumieniem danych niosących informację również oświetlenie płaszczyzny roboczej.

WIĘCEJ… 

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PL-kolor