Sing in

@

Recover my password

@

Sing in

To use additional services avaible on website sing in or create an account.

OSZCZĘDZANIE ENERGII – PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA SYSTEMU STEROWANIA ULICZNEGO W CZASIE PANDEMII

rabbit ulotka oszczedzanie

Ile możemy zaoszczędzić ?

Rozważania przeprowadzimy na przykładzie przeciętnej gminy.założenia

W rozpatrywanym okresie czasu oświetlenie pracujące przy nastawach standardowych będzie pracowało  259 h

Pod pojęciem nastaw standardowych rozumiemy takie przy których roczny czas świecenia wyniesie   4 030 h

Po wykonaniu stosownych obliczeń okazało się, że opłata za energię w omawianym okresie wyniesie  18 130 zł.

 

Wariant I

Programujemy przerwę nocną.  Takie rozwiązanie jest możliwe w prawie każdym systemie sterowania,  ale najwygodniej i najszybciej przeprowadza się to w szafkach wyposażonych w nasze zdalne systemy sterowania midiBLUE oraz CPAnet.

wariant I

Przerwa nocna w pracy oświetlenia ulicznego w godzinach  22.00 – 5.00

Czas świecenia w omawianym okresie wyniesie 49 h opłata za energię 3 430 zł

Oszczędność  w wariancie I wynoszą zatem 14 700 zł

 

 

Wariant II

Programujemy redukcję mocy. Zamiast przerwy nocnej wprowadzamy w godzinach 22.00 – 5.00 redukcję mocy opraw  LED do poziomu 20% mocy nominalnej.

wariant II

Przedstawione powyżej rozwiązanie jest możliwe w gminach, które przeprowadziły modernizację oświetlenia w oparciu o oprawy wyposażone w układy redukcji mocy APC LED oraz nasze sterowniki midiBLUE, CPAnet lub microBLUE.

Wydatki na energię wyniosą w tym przypadku 6 370 zł, a oszczędności spadną do poziomu 11 760 zł,  ale za to skutki takiego rozwiązania dla mieszkańców będą znacznie mniej dotkliwe niż w przypadku wariantu I.

Oszczędności w wariancie II wynoszą 11 760 zł

 

 

Przykłady dużych miast, takich jak Kraków i Tarnów pokazują, że rozwiązanie tego rodzaju są możliwe. W mniejszych jednostkach terytorialnych można je też spróbować zastosować.

Należy pamiętać o tym, że sytuacja jest mocno dynamiczna, mogą pojawiać się z dnia na dzień nowe ograniczenia i nowe złagodzenia, a to z kolei może zmienić wymagania co do sposobu sterowania oświetleniem ulicznym.

Jako przykład można podać oświetlenie terenów rekreacyjnych, do niedawna były one całkowicie zamknięte, więc oświetlanie ich nie miało sensu.

Bieżąca sytuacja pokazuje że posiadanie prostego i co się z tym wiąże taniego systemu sterowania oświetleniem do poziomu szafy daje możliwość bieżącego reagowania na zmienną sytuację.

Jeżeli otrzymamy od Państwa podstawowe dane dotyczące waszej instalacji  pomożemy Wam przeprowadzić podobne obliczenia.

Potrzebne do obliczeń dane to:

– moc zainstalowana w oświetleniu

– cena energii ( zakup + dystrybucja )

– planowany poziom ograniczeń (wyłączenia nocne, ograniczenie poziomu mocy w godzinach późnonocnych)

– przewidywany okres trwania ograniczeń.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu “Rola systemów sterowania oświetleniem ulicznym w bieżącej sytuacji związanej z kryzysem” – prezes firmy Rabbit  Janusz Kobylak

rabbit cta film fin_v1_28.04.2020