Sing in

@

Recover my password

@

Sing in

To use additional services avaible on website sing in or create an account.

Aktywny Filtr Harmonicznych


AKTYWNY FILTR HARMONICZNYCH  Inżynierowie firmy Rabbit we współpracy z naukowcami Politechniki Śląskiej zaproponowali kompleksowe rozwiązanie kompensacji mocy biernej oraz filtracji harmonicznych – Aktywny Filtr Harmonicznych Małej Mocy. Projekt był współfinansowany z Programu 2.3.2 Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za 2017.

Aktywny Filtr Harmonicznych Małej Mocy zapewnia dynamiczną kompensację mocy biernej oraz filtrację harmonicznych prądu – aż do 50 harmonicznej w celu:

 • poprawienia efektywności energetycznej odbiorców energii
 • zmniejszeniu strat przesyłowych energii
 • zmniejszenia emisji CO2.

Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii w postaci cyfrowego procesora sygnałowego i trójpoziomowej topologii bloku tranzystorów IGBT – wspartych nowatorskim algorytmem autorstwa zespołu naukowców Politechniki Śląskiej – stworzono unikalny produkt do zastosowań dla budynków użyteczności publicznej:  szkół, szpitali, urzędów oraz małych zakładów przemysłowych biurowców i i innych obiektów, gdzie występuje problem mocy biernej z powodu użytkowania dużej liczby komputerów, opraw LED, itp. Oprogramowanie zapewnia pełną automatykę pracy i zdalny nadzór. Na rynku polskim oraz europejskim nie produkuje się aktywnych filtrów harmonicznych małej mocy poniżej 20A. Produkt stanowi więc innowację technologiczną nie tylko na skalę krajową, ale i europejską.

Filtr może pracować w trzech trybach pracy:

 • kompensacja mocy biernej (poprawa cos φ)
 • preferencja poprawy cos φ w stosunku do redukcji harmonicznych
 • redukcja harmonicznych

Aktywny Filtr Harmoniczny Małej Mocy występuje obecnie w dwóch wersjach 10A i 20A. W przypadku pracy grupowej dla większych mocy na obiektach możemy podłączyć równolegle do 4 urządzeń, co pozwala maksymalnie skompensować 56 kVAr. Zniekształcony prąd obciążenia analizowany jest przez DSP (cyfrowy procesor sygnałowy). Na podstawie analizy w czasie rzeczywistym generowany jest prąd odkształceń w przeciwnej fazie w stosunku do prądu obciążenia. Sumując prąd obciążenia i prąd odkształceń uzyskujemy prąd zasilania wolny od zniekształceń.

Praca filtra w układzie 3-fazowym. Po prawej stronie przedstawiony prąd zasilania i harmoniczne przed filtracją natomiast po lewej prąd zasilania i harmoniczne po filtracji.

praca filta1

Stosując Aktywny Filtr Harmonicznych uzyskasz:

 • pełną kompensację mocy biernej aż do 7 kVAr (28 kVAr) lub do 14 kVAr    (56 kVAr), czyli zerowa wartość opłaty za moc bierną

(w nawiasach podane wartości dla pracy równoległej 4 filtrów jednocześnie)

 • oszczędność energii – zmniejszenie prądów fazowych i neutralnego
 • wydłużenie czasu życia zasilanych urządzeń i zmniejszenie ich awaryjności
 • zgodność z bieżącymi normami na emisję harmonicznych
 • szybki zwrot z inwestycji

Jakość energii elektrycznej możemy określić jako zbiór parametrów opisujących właściwości procesu dostarczania ENERGII do użytkownika w normalnych warunkach pracy, a określających ciągłość zasilania (długie i krótkie przerwy w zasilaniu) oraz charakteryzujących napięcie zasilające (częstotliwość, wartość, niesymetrię, kształt przebiegu czasowego).   Normalne warunki pracy obejmują w tym przypadku normalne układy zasilania odbiorców, włącznie z występującymi w tych układach operacjami łączeniowymi związanymi np. z eliminacją zaburzeń przez systemy zabezpieczeń. Standardy jakościowe energii elektrycznej w publicznych sieciach rozdzielczych określane są w różnych dokumentach o charakterze normatywnym.

Komplet 11 – parametrów jakości energii elektrycznej obejmuje: częstotliwość, – wartość napięcia, – szybkie zmiany napięcie, – zapady napięcia, – krótkie i długie przerwy w zasilaniu, – przepięcia dorywcze, – przepięcia przejściowe, – niesymetrię napięcia, – harmoniczne napięcia, – interharmoniczne napięcia, – sygnały napięciowe wykorzystywane w transmisji.

Aktywny Filtr Harmonicznych_ELEKTROSYSTEMY 2019

Już od 1 kwietnia rozpoczynamy prace nad projektem badawczo – rozwojowym dofinansowanym ze środków NBCiR Aktywnych Filtrów Harmonicznych o małej mocy. Więcej w aktualnościach…

Specyfikacja produktu

Właściwości urządzenia

 • równoczesna kompensacja mocy biernej i filtracja harmonicznych
 • możliwość jednoczesnej kompensacji mocy biernej pojemnościowej na jednej fazie i indukcyjnej na innych fazach – praca w skrajnie niekorzystnych warunkach
 • pełna automatyka zabezpieczeń prądowych, napięciowych i temperaturowych
 • łatwość konfiguracji i nadzoru dzięki komunikacji MODBUS i aplikacji na PC
 • niewielka waga, ok. 30 kg i modułowa budowa
 • praca grupowa, do 4 urządzeń podłączonych równolegle o większej mocy biernej
 • zwrot z inwestycji do 3 lat

Parametry techniczne

 • model 10A oraz 20A
 • napięcie pracy 230V+10%-15%
 • praca w układzie 3p/4p; kompensacja /filtracja dla każdej fazy niezależnie
 • częstotliwość 50 Hz
 • maksymalna kompensowana moc bierna 7 kVAr (dla 10A), 14 kVAr (dla 20A)
 • zakres harmonicznych do 50
 • wymiary i waga zależą od wersji

Pliki do pobrania