Sing in

@

Recover my password

@

Sing in

To use additional services avaible on website sing in or create an account.

System oświetlenia LED oparty o LiFi

W magazynie „elektrosystemy”  w numerze wrześniowym  ukazała się informacja, że pracujemy nad systemem rozprowadzania informacji użytecznej za pomocą światła.

To nasz kolejny projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Więcej…

 Zarządzanie oświetleniem LED opartego o LiFi