Zarejestruj się

@

Odzyskiwanie hasła

@

Zaloguj się

Aby korzystać z dodatkowych usług dostępnych na stronie zaloguj się lub załóż konto.

Aktywny Filtr Harmonicznych Małej Mocy ELEKTROSYSTEMY

Aktywny Filtr Harmonicznych firmy Rabbit

Radosław Petluszewski

Problemy związane z jakością energii są jedną z głównych przyczyn wyższych rachunków za energię elektryczną oraz awarii spowodowanych przerwami w zasilaniu.

Zła jakość energii skutkuje nieprawidłowym działaniem oraz przedwczesnym zużyciem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Za wzrost zakłóceń w sieci energetycznej odpowiada coraz większa liczba zasilanych urządzeń. Postęp technologiczny związany jest przede wszystkim z informatyzacją i elektronizacją. Komputery, sprzęt AGD, ostatnio nawet oświetlenie – wszystkie te urządzenia posiadają zasilacze elektroniczne. Zasilacze, zwłaszcza impulsowe, z natury swojego działania pobierają dużo energii biernej pojemnościowej, średnio od 20% do 40% w stosunku do energii czynnej oraz generują zakłócenia w pobieranym prądzie, nawet do THD równego 60%.

Szczególnie w oświetleniu coraz powszechniejsze użycie opraw LED tworzy nowe wyzwania dla sieci zasilających, urządzeń sterujących i aparatów będących zabezpieczeniem szaf i rozdzielnic sterujących oświetleniem. Zniekształcenia harmoniczne prądu, migotanie napięcia zasilania wskutek udarowych prądów w stanach nieustalonych, niski współczynnik mocy, niezrównoważone obciążenie mają negatywny wpływ na czas życia i niezawodność zasilanych urządzeń oraz generują straty w systemach zasilania. Podstawowa norma PN-EN 50160 stanowi podstawę obowiązujących uregulowań prawnych precyzujących parametry, jakie powinny być spełnione przez energię elektryczną dostarczoną do odbiorców. Oprócz tego należy brać pod uwagę rozporządzenia przyłączeniowe (25.09.2000 r.), taryfowe (14.12.2000 r.) Ministra Gospodarki oraz ustawę z 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne. Razem z normą PN-IEC 60038 – wszystkie te akty prawne tworzą zbiór dokumentów regulujących zagadnienia związane z jakością energii elektrycznej w Polsce.

Poprawianie efektywności energetycznej w obszarze oświetlenia ulicznego oraz biurowego poprzez zastępowanie lamp o dużym poborze mocy źródłami LED wiąże się z pogorszeniem parametrów sieci energetycznej. Firma Rabbit dostrzegła, oprócz niewątpliwego postępu w zakresie rozwoju oświetlenia, także zagrożenia jakie niesie za sobą masowe stosowanie źródeł LED. Należy pamiętać, że operatorzy energetyczni naliczają dodatkowe opłaty odbiorcom związane z wytwarzaniem mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej. W wielu przypadkach związane z tym koszty mogą okazać się bardzo dotkliwe np. dla podmiotów samorządowych czy małych firm.

Aktywny Filtr Harmonicznych Małej Mocy

Na rynku polskim oraz europejskim nie produkuje się aktywnych filtrów harmonicznych małej mocy poniżej 20A. Produkt firmy Rabbit stanowi innowację w skali kraju i przeznaczony jest do kompensacji mocy biernej oraz redukcji harmonicznych prądu w celu poprawienia efektywności energetycznej odbiorców energii, zmniejszenia strat przesyłowych oraz emisji CO2. Obecnie takie rozwiązania są dostępne głównie w przypadku filtrów dużych mocy i spotykane raczej u dużych odbiorców, ze względu na wysokie koszty. Rozwiązanie firmy Rabbit dostępne jest już dla niewielkich odbiorców energii elektrycznej.

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu.

ELEKTROSYSTEMY artykuł