Zarejestruj się

@

Odzyskiwanie hasła

@

Zaloguj się

Aby korzystać z dodatkowych usług dostępnych na stronie zaloguj się lub załóż konto.

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 dotycząca zapytania na:

 Opracowanie nowych konstrukcji lamp ledowych

 w ramach projektu Przeprowadzenie przez firmę RABBIT prac badawczo-rozwojowych nad stworzeniem nowatorskiego systemu rozprowadzenia informacji użytecznej przy pomocy światła

„RABBIT” Sp. z. o. o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 12.06.2019 r. wybrana została oferta firmy:

Paweł Balcerzak NP. DESIGN

ul. Parkowa 9, 05-8196 Michałowice

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła 1 oferta. Zamawiający wybrał ofertę w oparciu o kryteria oceny zawarte w zapytaniu ofertowym. Wykonawca wymieniony powyżej przedstawił najkorzystniejszą ofertę, uzyskując maksymalną ilość punktów – 100 pkt.

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PL-kolor