Zarejestruj się

@

Odzyskiwanie hasła

@

Zaloguj się

Aby korzystać z dodatkowych usług dostępnych na stronie zaloguj się lub załóż konto.

CENTRALNA FOTOKOMÓRKA

CENTRALNA FOTOKOMÓRKA to urządzenie dedykowane dla systemu sterowania oświetleniem ulicznym midiBLUE.

Urządzenie mierzy natężenie oświetlenia słonecznego i przesyła dane do serwera. Dzięki centralnej fotokomórce podłączonej do sytemu midiBLUE można przyspieszyć lub opóźnić załączenie i wyłączenia oświetlenia ulicznego w zależności od warunków atmosferycznych. W sytuacji nagłego pogorszenia pogody w strefie zachodu słońca urządzenie natychmiast prześle sygnał do serwera z informacją, że został przekroczony dopuszczalny próg natężenia oświetlenia. Serwer tą informację przekaże do sterowników i  oświetlenie na danym obszarze się załączy.  Takie rozwiązanie zapewnia odpowiednią widoczność na ulicach oraz daje poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom i gościom. Natomiast podczas pogodnego poranka centralna fotokomórka prześle informację do serwera, która spowoduje, że oświetlenie uliczne zostanie wcześniej wyłączone niż zaplanowano. Centralną fotokomórkę należy zamontować w dobrze nasłonecznionym miejscu, aby warunki pomiaru natężenia oświetlenia były możliwie jak najlepsze, a urządzenie nie było niczym przysłonięte. W  praktyce oznacza to montaż na dachu bądź słupie za pomocą odpowiednich pasów montażowych. Po zamontowaniu centralnej fotokomórki w przestrzeni miejskiej należy ja zainstalować w systemie midiBLUE na koncie danego użytkownika.

Przeprowadzamy przez cały proces konfiguracji urządzenia i oferujemy profesjonalną pomoc, zapewniamy również wsparcie posprzedażowe oraz bezpłatne szkolenia.

WYSOKA JAKOŚĆ * PRODUKT POLSKI

 

 

Przykład działania CENTRALNEJ FOTOKOMÓRKI w strefie zachodu słońca.

off on

Rys.1 OFF

Podczas dobrej widoczności w strefie zachodu słońca centralna fotokomórka prześle informację do serwera, która spowoduje, że oświetlenie uliczne zostanie później włączone niż zaplanowano.  W tym przypadku uzyskamy dodatkowe oszczędności.

Rys.1 ON

W sytuacji nagłego pogorszenia pogody w strefie zachodu słońca centralna fotokomórka natychmiast prześle sygnał do serwera, że został przekroczony dopuszczalny próg natężenia oświetlenia. Serwer  przekazując tą  informację do sterowników spowoduje włączenie oświetlenia. Dzięki takiej funkcjonalności mieszkańcy nie będą narażeni na ciemności, a na ulicach poprawi się widoczność.

 

KORZYŚCI  z zastosowania centralnej fotokomórki:

reakcja naREAKCJA NA NAGŁE ZMIANY POGODY W STREFIE ZACHODU I WSCHODU SŁOŃCA

niższe koszty użytkowania i utrzymania instalacjiOSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

okoPOPRAWA WIDOCZNOŚCI NA ULICACH

ludzieWZROST POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW

ochrona środowiskaOCHRONA ŚRODOWISKA, SPADEK EMISJI CO²