Zarejestruj się

@

Odzyskiwanie hasła

@

Zaloguj się

Aby korzystać z dodatkowych usług dostępnych na stronie zaloguj się lub załóż konto.

Publikacja protokołu z oceny i wyboru oferty z dnia 11 września 2017

Protokół z oceny i wyboru ofert złożonych na wykonanie usług w ramach projektu pt.

 „Opracowanie innowacyjnego Trójfazowego Aktywnego Filtra Harmonicznych” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Protokół z oceny