Zarejestruj się

@

Odzyskiwanie hasła

@

Zaloguj się

Aby korzystać z dodatkowych usług dostępnych na stronie zaloguj się lub załóż konto.

Ogłoszenie o ZAPYTANIU OFERTOWYM z dnia 1 września 2017

Rabbit sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie jednostki naukowo – badawczej, do zadań której będzie należało wykonanie usług w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego Trójfazowego Aktywnego Filtra Harmonicznych”. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia.

Zakres usług realizowanych w ramach projektu będzie obejmował:

 1. Opracowanie koncepcji realizacji energetycznego filtru aktywnego (EFA), w szczególności:
  1. Przeprowadzenie pomiarów zawartości wyższych harmonicznych i zmienności mocy biernej w przynajmniej dwóch reprezentatywnych obiektach wskazanych przez Zamawiającego.
  2. Analiza przeprowadzonych pomiarów i budowa modeli symulacyjnych odbiorników o zbliżonej charakterystyce do pomierzonych obiektów.
  3. Opracowanie koncepcji realizacji oraz podstawowych schematów układów EFA
  4. Badania symulacyjne opracowanych układów EFA i wybór dwóch koncepcji do dalszych prac
 2. Budowa i testy modeli fizycznych opracowanych układów EFA, w szczególności:
  1. Opracowanie schematów modeli fizycznych
  2. Zaprojektowanie płytek drukowanych
  3. Montaż elementów na płytkach drukowanych
  4. Przeprowadzenie testów walidacyjnych montażu
  5. Opracowanie oraz implementacja oprogramowania dla DSP
  6. Uruchomienie modeli fizycznych
  7. Testy modeli fizycznych w warunkach laboratoryjnych
  8. Wykonanie dokumentacji modeli fizycznych i raportu z testów
 3. Budowa i testy prototypów układu EFA o prądzie 10A i 20A na fazę
  1. Opracowanie schematów prototypów
  2. Zaprojektowanie płytek drukowanych
  3. Montaż elementów na płytkach drukowanych
  4. Przeprowadzenie testów walidacyjnych montażu
  5. Opracowanie oraz implementacja oprogramowania dla DSP
  6. Uruchomienie prototypów
  7. Testy prototypów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych
  8. Wykonanie badań wstępnych przygotowujących do certyfikacji
  9. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz opracowanie wyników testów i badań
 4. Certyfikacja opracowanych prototypów układu EFA
 5. Opracowanie ankiety włączającej końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) projektu wzorniczego lub technologii produkcji), określająca kierunki rozwoju EFA.

Składający ofertę jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie szczegółowej specyfikacji kosztów usługi oraz uzasadnienia ich wysokości. Powinien on także wykazać niezbędność danego wydatku do realizacji celów projektu. Wymagany okres realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający ocenia oferty w czterech kryteriach: cena – 10%, termin realizacji zamówienia – 20%, ilość publikacji – 20%, szacowany koszt w produkcji seryjnej (100szt) – 50%.

Terminy zgłaszania ofert:

 1. a) Oferty pisemne należy dostarczyć do godz. 12.00 dnia 8.09.2017 r. do siedziby Zamawiającego na adres Rabbit Sp. z o.o., ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław.
 2. b) Oferty w pliku PDF (skan podpisanej oferty) można przesyłać na adres rabbit@rabbit.pl nie później niż do godz. 12.00 dnia 8.09.2017 r.

O przyjęciu dokumentów decyduje data ich wpłynięcia. Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego.

Rabbit sp. z o.o zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania uzasadnienia. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce w ciągu trzech dni roboczych od daty otwarcia ofert.

W załącznikach znajdują się szczegóły oferty oraz wymagane dokumenty:

trzeba umieścić scan wydrukowanego i podpisanego (+parafka na każdej stronie) pliku Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym Rabbit Bon na innowacje.docx

Do pobrania:

Formularz oferty.docx

Załącznik nr 1 – oświadczenie.docx

Załącznik nr 2 – wykaz publikacji.docx

Oświadczenie o zapytaniu ofertowym.pdf

.